YENİ EVLENECEKLER DİKKAT   

Bu Belge Olmadan Evlenemezsiniz !

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararında Evlendime Yönetmeliğinin 2.maddesinin 1.fıkrasına " Evlenme Ehliyet Belgesi:Kişinin evlenme anındaki milli hukukuna göre evlenme ehliyeti ve şartlarının yer aldığı ve evlenmeye sakınca bulunmadığını gösterir belge" alınması gerektiğine ilişkin bent eklendi.

    Kararda yapılan bir değişiklikle "Bu Yönetmelik hükümlerine göre evlenmek isteğini belirten, aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesini" hazırlaması gerektiği belirtildi.

    Ayrıca "evlenme" bendinin tanımı da, " bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları medeni hukuk sözleşmesi" olarak yenilendi.