EVLENMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Evlenme Dosyalarında Bulunacak BelgelerBelgeler

   “ Evlenme kararı almak nüfus cüzdanınızı kaptığınız gibi evleneceğiniz anlamına gelmiyor. Bunu biz değil, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü söylüyor. Sana da tüm bu evrakları arz etmek kalıyor. Peki, nedir evlenme hükmünü gerçekleştireceğiniz düğün için gerekli evraklar? Hemen anlatalım... 

Evlenme Ehliyeti ve Şartları Nedir?

    Evlenme ehliyetini almak için şartlar var. Buna evlenme ehliyeti deniyor. Bunlardan biri 18 yaşında olmak. 18 yaşını doldurduysan ve mahkemece vesayet altına alınmamışsan kendi rızan ile evlenebilirsin. 17 yaşını tamamladıysan velinin izni ile 16 yaşını doldurduysan da hakimin kararı ile evlenebilirsin.

Evlenmek için Müracaat Nasıl Yapılır?

    Evlenecek kişilerin yani, sen ve müstakbel eşinin birlikte, ikinizden birinin ikametgâhının bulunduğu evlendirme memurluğuna başvurması gerekiyor. Tabii farklı illerde yaşıyorsanız ayrı müracaat edebilirsiniz. Hal böyle olunca müracaatı alan evlendirme memurlukları derhal karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler. İşleri bizzat yapacak durumda değilsen vekil olarak atadığını kişi de senin adına müracaat yapabilir. Daha fazlasını resmi dilde söylemek gerekirse “Evlenme Akdinde Usul ve Akdi Nasıl yapılır”? makalemizde ayrıntıları ile bulabilirsin.

Evlenme Dosyalarında Bulunacak Belgeler

Evlenmek için fotoğraflı nüfus kağıdı örneğinden sağlık raporuna, rıza belgesinden vesikalık fotoğrafa kadar gerekli olan belgeleri toplaman gerekiyor.

Evlenme dosyası için gerekli evraklar

 • İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi.
 • Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
 • Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşundan alınmış sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu.
 • Rıza belgesi.
 • Vesikalık fotoğraf. (4 adet)
 • Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.

Zorunlu durumlar

 • Sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.
 • Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.
 • Yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır. Rıza belgelerinin imzalanmış olarak getirilmesi halinde bu imzaların o şahıslara ait olduğunun yetkili merciler tarafından tasdik edilmiş olması şarttır. Rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Bu takdirde imza tasdiki evlendirme memurunca yapılır. Ana ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.
 • Nüfus idarelerince aile kütük kayıtlarına dayanılarak düzenlenen ve kişinin tam künyesi ile nüfus açısından evlenmesine engel bir halinin bulunup bulunmadığını gösteren nüfus kayıt örnekleri evlenme ehliyet belgesi olarak kabul edilir. Evlendirme memuru, müracaat eden her Türk vatandaşından nüfus kayıt örneği ister ve dosyaya ekler. Sadece nüfus cüzdanına göre evlenme yapılamaz.

Bilinmesi gerekenler

 • Verilecek dörder adet fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.
 • Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir.
 • Evlendirme memurluğunca belgelerin doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, Bakanlık aracılığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalı ile ilgili devletin temsilciğine gönderilmek suretiyle doğruluğu tevsik ettirilebilir.
 • Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme ehliyet belgelerinin ise Evlendirme Yönetmeliğinin 13. maddesinde belirtildiği üzere, kayıtların tutulduğu makamlarca, kişinin tam künyesi ile kayıttaki bilgilere göre evlenmesine engel halinin olup olmadığını belirtir şekilde ve tasdiklenmiş olması gerekir.
 • Evlenme ehliyet belgelerinin asılları evlenme dosyasında saklanır.
 • Yabancı resmi makamlarca verilmiş olan evlenme ehliyet belgeleri Evlendirme Yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtildiği şekilde işleme alınır.