Nikah ve Düğün Salonlarında Uygulanacak Yeni Genelge

TÜRKİYE ESNAF ve SANATKARLARI KONFEDERASYONU

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2020/109 SAYILI GENELGE

 

   Bilindiği üzere, Coranavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla bir çok alanda yasaklama/kısıtlama tedbirleri uygulamaya konulmuştur. Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması. vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü norrnalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cunıhurbaşkanımı.ın Başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda nikah salonlarının 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmıştır.

Bornova’da nikahlarda yeni düzenleme!

Bu kapsamda nikah merasimi için kullanılacak mekanların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsarlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerekmektedir.

1- Nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacaktır.

2. Nikah rnerasimi yapılacak mekanların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. tesisin misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. bu kupasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacaktır. Hazırlanan plan çerçevesinde mekanın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacaktır.

3. Kurallar,mesafe. maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afişleri nikah yapılacak mekanların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacaktır.

4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 °C'den yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır.

5- Mekan girişlerinde dezenfekran/el anıiseptiği bulundurulacak ve misafirleriri ellerini dezenfektan el antisepıiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacakur.

6. Nikah yapılacak rnekanlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekanın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz misafirlere mekan girişinde maske dağrtılacaktır. Nikah ırıerasimi sürecinde de maske rakılmas: (gelin, damat,nikah memuru ve şahitler dahil) sağlanacaktır.

7. Nikah Merasimi Yapılacak Mekanlar. A. Yemek, kokteyl vb. ikram yapılarak nikah merasimi düzenlenen mekanlarda;

  • Misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecektir.
  • Mesafe ve oturma düzeni kurallan. aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacaktır. • Hler masada yeterli sayıda en az (% 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacaktır
  • Nikah esnasında veya akabinde yemek, ikram, kokteyl vb. olması durumunda İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 yılı Genelgesinin ilgili hükümlerine uyulacaktır

1. Nikah Salonu Olarak Kullanılan Masasız ( Sandalye / Koltuk düzeni olan) Mekanlarda;

•  Sabit sandalye/koltuk düzeni olan nikah mekanlarında oturma düzeni bir sandalye /koltuk boş olacak şekilde misafir kabul edilebilecektir.

• Sabit sandalye/koltuk düzeni olmayan nikah mekanlarında oturma düzeni sandalye /koltuklar arası 1metre mesafe olacak şekilde misafir kabul edilebilecektir.

8. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırmalı olan (pencereli) odalar tercih edilecektir.

9. Nikah merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma yada temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacaknr.

10. Takı merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık vb, bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacaktır.

11. Toplu fotoğraf çekimleri yapilmayacak. fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilecektir.

12. Nikah yapılan mekanlardaki ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi. kantin/kafeterya, lavabo lar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak, teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları sağlanacaktır. 13. Aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında (oturma düzeni dahil) mesafe şartı aranmayacaktır.

14- Nikah yapılacak mekanlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb, amaçla müzik yayını canlı müzik dahil) yapılmayacakur. Ancak sadece misafirterin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılabilecektir.

15. Nikah mekanı bünyesinde bulunan mcscitler İçişleri Bakanlığının 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelgesinde yer alan hükümlere uygun olarak kullanıma açılabilecektir.

16. Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacaktır Ayrıca tuvalerlerde devamlı sıvı sabun, tuvaler kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu bulundurulacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilnıek için muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmaları sağlanacaktır. EI kurutma cihazlarınm kullanımına izin verilmeyecektir.

17. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyorıunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulacakur.

18.Kapalı alanlarda yapılacak nikah merasimlerinde mekanın sağlıklı havalandınlması için iki nikah rnerasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılacak, Busüre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistcrnlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacaktır.

19. Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiverı gibi temizlik malzemeleri için kullanrlacağı belinilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla birleştiritmeyecektir.

20. Nikah yapılacak kapalı mekanlarda bulunan çocuk oyun alanları kapalı olacak, açık mekanlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfcksiyonu sağlanacaktır. Ulaşılablir alanlarda el anıiseptiği bulundurulacaktır. COVID-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmayacaktır.

21. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu. direksiyon, vites vb.) temizlendikten sorıra araç rnisafirc teslim edilecektir.

22. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak. kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin birimesine izin verilecek ve bu sayı asansor girişinde belirtilecektir. Asansor içerisinde mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az i metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir.

23. Valilik/Kaymakamlıklarca. nikah merasimlerirıe ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemeler takip edilerek uygulama gözden geçirilecek ve gerekli hallerde güncellenecekıir.

 

24- Nikah Yapılacak Mekanlarda Görevli Personele Yönelik Önlemler

 Personelin COVID-19 ' un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacaktır.

 Personel girişinde, el dezenfeksiyorıu veya. antiseptiği bulundurulacaktır.

 Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri terınal sensörlerle ya da temassiz ateş ölçerieric yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacaktır. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs (Covid-19) açısından izlenebi lmesi icin personelden bu kapsamda bilgi alınacaktır.

 Ateş,öksürük,burun akıntısı. solununı sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlerıdirilecektir.

 Mekanlarda çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman bulundurulacaktır. Tüm personel. çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb kişisel koruyucu ekipmanı kullanacaktır. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takilması esnasında ise el temizliğine özen gösıerilecektir.).

 Personel kıyafetlerinirı günlük temizliği sağlanacaktır.

 Personel, el temizliğine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılacaktır (El temizliğini sağlamak için elleriri en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı. su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağıhususu esas almacaktır.).

 Nikah yapılacak mekanlarda görevli personelin tuvaler. dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanları mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlerneleri. şerit, bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde persenelin kullanımına müsaade ediIecektir. Bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dczenfeksiyorıu düzenli olarak sağlarıacakur. Ayrıca buralarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır.

 Personel. kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs (Covid-Lv) semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin mekan yöneticisine bildirecektir.

 Nikah yapılacak mekan yönetimince personele belirli periyotlarla ve herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş. öksürme, nefes daralması. koku alma duyusunda kayıp, lıalsizlik vb.) halinde Koronavirüs (Covid-l O) testi yaptınlacak.sonuçlar kayıt altına alınarak muhafaza edilecek, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatiftest sonucundan itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı k işinin şüphe! i durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucu alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

 

Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen hususlara ilişkin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

Bilgilerinizi ve Genelgenin bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini ivedilikle rica ederiz

 

Naci SULKALAR                                 M.Burhan AKSAK

Genel Sekreter                                  Genel Başkan Vekili